• inner-banner

Arbetsapplikation av kraftenheten

Arbetsapplikation av kraftenheten

Dekraftenhetanvänds som en oljeförsörjningsanordning, som är ansluten till flera hydraulcylindrar genom ett externt rörledningssystem för att styra åtgärderna hos flera grupper av ventiler.

Oljetanken, oljepumpen och ackumulatorn bildar ett oberoende och slutet kraftoljekällsystem.Oljestationen kan utrustas med ett PLC-styrsystem, som styr de interna hydrauliska funktionerna i alla kraftenheter och genererar signaler att utbyta med kontrollrummet.

Den hydrauliska styrventilen är direkt installerad på hydraulcylindern, och högtrycksoljan pressas in i cylindern genom denna ventil, eller så töms högtrycksoljan från den.Under normala förhållanden tillför oljepumpen olja till systemet, bibehåller automatiskt det nominella trycket för kraftenhetssystemet och realiserar funktionen att hålla ventilen i valfri position genom att låsa styrventilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posttid: 23 augusti 2022