• inner-banner

Hydraulisk kraftenhet fel och behandlingsmetod

Hydraulisk kraftenhet fel och behandlingsmetod

1. Hydrauloljan i bränsletanken är inte på plats och oljan tillsätts till läget 30 till 50 mm från oljeporten efter behov;

2. Om det finns gas i oljecylindern eller oljeröret, ta bort oljeröret och installera det sedan;

3. Ledningen för växelventilens tråd är fel, vilket gör att växelventilen misslyckas med att uppnå appliceringsfunktionen och oljan går tillbaka från växlingsventilen till bränsletanken.Det är nödvändigt att kontrollera om ledningsdragningen för omkastningsventilen är korrekt;

4. Tryckregleringen av tryckregleringsventilen är för liten.Vid denna tidpunkt bör den först ökas och sedan justeras till ett lämpligt tryck;

5. Omkastningsventilen eller den manuella ventilen är inte stängd, ta bort den för rengöring eller byte;

6. Tätningen på kugghjulspumpens oljeutlopp är skadad, ta bort och byt ut tätningen.

När elektriska komponenter eller ledningar är frånkopplade eller skadade, byt ut de elektriska komponenterna i tid.Om den hydrauliska kraftenheten fungerar under lång tid, oljetemperaturen stiger, ljudet är högt och oljecylindern inte fungerar normalt eller är utom kontroll, bör den sluta fungera i tid.

 


Posttid: 2022-jul